Våra fraktföretag, DHL och GLS, kommer försöka nå dig två gången, om inte leverantören möter dig personligen kommer han antingen lämna paketet hos din granne eller lämna en lapp med ytterligare information gällande nytt leveransförsök. Om leverantören inte träffar någon vid det andra försöket (DHL) kommer försändelsen att lagras vid ditt lokala postkontor, och du kommer ha sju arbetsdagar på dig att hämta upp detta innan det skickat tillbaka till oss.